Европейско финансиране

Европейско финансиране


Фирма ИНТЕРМАТРАК ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.005-3575-C01 по проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, финансиранa по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС.

 

Общата цел на проекта е ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката, чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на фирмата.

 

Общата стойност на проекта е 15 600,00 лв., от които 15 600,00 лв. са безвъзмездно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

Проектът стартира на 10.07.2023г. и е с продължителност 12 месеца.


Добави коментар

Трябва да влезете, за да добавите коментар. Ако нямате акаунт, можете да се регистрирате за такъв. Регистрацията е безплатна!