0700 15 886
Купи с един клик
Наш служител ще се свърже с вас, за да уточните детайлите по поръчката.
С натискането на бутона "Купи" декларирате, че сте съгласни с нашите Общи условия.
Ecocleaner Ecocleaner

Обезмаслител за силно омаслени повърхности

Обезмаслител за силно омаслени повърхности
Безопасен за амуминий.

Силен обезмаслител за почистване и обезмасляване на всякакви технически повърхностти

Приложение:

Успешно почиства и обезмаслява повърхности в климатични инсталации, автосервизи, ресторанти и домакинства (хладилни витрини , скари, фритюрници, абсорбатори, фурни, шкафове). Безопасен за алуминий, PVC и всякакъв вид уплътнения. Премахва петна по текстил. Бързо и лесно отделя и най-упоритите замърсявания, оставяйки свеж и приятен аромат. Готов за употреба. За масовo и професионалнo приложение.

Начин на употреба: Разклатете. Напръскайте и отстранете с влажна кърпа или отмийте.

Свойства:

  • Има висока почистваща и обезмасляваща способност, премахва смаски и

упорити наслагвания

  • Действа на принципа на физическо отделяне на замърсяването от

почистваната повърхност без създаване на химична реакция

  • Премахва смаски и упорити наслагвания

  • Има обезмирисяващо действие, подходящ за почистване на хладилници

и хладилни витрини

  • Сваля статичния заряд

  • Безопасен за всякакви повърхности

  • Безвреден за кожата и дрехите

  • Не съдържа фосфати

  • Биологично разградим до 85% за 28 дни

Състав:

Съгласно направляващите линии на Е.С.: Смес от катионно/нейоногенно ПАВ под 5%, рH 10.0

Сигнална дума : няма

Изречения за опасност: ПРЕПАРАТЪТ НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРА В КАТЕГОРИИТЕ НА ОПАСНОСТ И НЕ ИЗИСКВА РИСКОВИ ФРАЗИ.

При нормални условия не се очакват никакви рискове.

Препоръки за безопасност: При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане. При попадане в очите: изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате. Пазете от достъп на деца.

Мерки за оказване на първа помощ: При вдишване: няма. При контакт с кожата: няма. При контакт с очите: изплакнете незабавно обилно с вода, при необходимост потърсете лекарска помощ. При поглъщане: изплакнете устата с вода. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта ръка.

Условия за съхранение: Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Третиране на отпадъците: Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.

ОТЗИВИ
Купи с един клик
Наш служител ще се свърже с вас, за да уточните детайлите по поръчката.
С натискането на бутона "Купи" декларирате, че сте съгласни с нашите Общи условия.
Обезмаслител за силно омаслени повърхности

размер:
0.5 л.

Цена:

5лв.