0700 15 886
Купи с един клик
Наш служител ще се свърже с вас, за да уточните детайлите по поръчката.
С натискането на бутона "Купи" декларирате, че сте съгласни с нашите Общи условия.
Ecocleaner Ecocleaner

Glass – за почистване на стъкла, огледала, инокс

Glass - за почистване на стъкла, огледала, инокс

 

Свойства:

  •     Безопасен почистващ препарат
  •     Има висока почистваща и обезмасляваща способност
  •     Сваля статичния заряд и предпазва от натрупване на замърсявания
  •     Безвреден за всякакви повърхности , включително и алуминий
  •     Поради това, че активната съставка не е на алкохолна или амонячна основа, позволява ефективна работа и при по-висока температура на околната среда
  •     Нелетлив, негорим и нетоксичен
  •     Биологично разградим до 85% за 28 дни

Състав: Представлява смес от катионно/нейоногенно ПАВ под 1 %, Двунатриев метасиликат под 1 %, 2-(2-бутоксиетокси) етанол под 1 %, Quaternary C12-C14 alkylmethylamine ethoxylate, methylchloride/Кватернерен алкилметиламин етоксилат, метилхлорид под 1 %, Мастен алкохол C 9-11, етоксилиран под 1 %, дейонизирана вода до 100%. рH 10.0

Инструкции за употреба:

  •     Нанесете чрез пулверизатор от долу на горе в не голямо количество
  •     Разтъркайте и подсушете с подходяща кърпа

Препаратът се предлага готов за употреба.

Сигнална дума и изречения за опасност: няма.

Предупреждения за опасност:

При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане.

При попадане в очите: изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате. Това е безвреден препарат. При нормални условия не се очакват никакви рискове.

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухо и проветриво помещение
Третиране на отпадъците: Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.

ОТЗИВИ
Купи с един клик
Наш служител ще се свърже с вас, за да уточните детайлите по поръчката.
С натискането на бутона "Купи" декларирате, че сте съгласни с нашите Общи условия.
Glass – за почистване на стъкла, огледала, инокс

размер:
0.5 л.

Цена:

3лв.

Glass – за почистване на стъкла, огледала, инокс

размер:
5 л.

Цена:

7лв.