0700 15 886
Купи с един клик
Наш служител ще се свърже с вас, за да уточните детайлите по поръчката.
С натискането на бутона "Купи" декларирате, че сте съгласни с нашите Общи условия.
Ecocleaner Ecocleaner

Glasses за почистване на диоптрични и слънчеви очила

Glasses

Безопасен почистващ спрей за всички видове диоптрични и слънчеви очила. Не съдържа спирт. Антистатик. Биоразградим. Готов за употреба.
За Glasses за почистване на диоптрични и слънчеви очила

Свойства:

  •     Безопасен почистващ препарат
  •     Има висока почистваща и обезмасляваща способност
  •     Остранява замърсяванията от лещи и рамки на очила
  •     Сваля статичния заряд и предпазва от натрупване на замърсявания
  •     Не съдържа спирт
  •     Негорим
  •     Биологично разградим до 85% за 28 дни

Инструкции за употреба:

  •     Нанесете икономично върху стъклата и рамката
  •     Изтрийте с подходяща кърпа

Препаратът се предлага готов за употреба.
Състав: Представлява смес от катионно/нейоногенно ПАВ под 1 %, Двунатриев метасиликат под 1 %, 2-(2-бутоксиетокси) етанол под 1 %, Quaternary C12-C14 alkylmethylamine ethoxylate, methylchloride/Кватернерен алкилметиламин етоксилат, метилхлорид под 1 %, Мастен алкохол C 9-11, етоксилиран под 1 %, дейонизирана вода до 100%. рH 10.0
Сигнална дума и изречения за опасност: няма.
Предупреждения за опасност:
При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане.
При попадане в очите: изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате.
Това е безвреден препарат. При нормални условия не се очакват никакви рискове.
Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухо и проветриво помещение.
Третиране на отпадъците: Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.
Предлага се в опаковки: 20 ml;  70 ml

ОТЗИВИ
Купи с един клик
Наш служител ще се свърже с вас, за да уточните детайлите по поръчката.
С натискането на бутона "Купи" декларирате, че сте съгласни с нашите Общи условия.
Glasses за почистване на диоптрични и слънчеви очила

размер:
20 мл.

Цена:

3лв.

Glasses за почистване на диоптрични и слънчеви очила

размер:
70 мл.

Цена:

4лв.